+376 877 330 neida@neida.ad
XARXES

Diagnosis i rehabilitació de xarxes

INSPECCIÓ I DIAGNOSI DE XARXES

Per complementar l’oferta de serveis, disposem de varis equips per a la inspecció interior de canonades. Posem a la disposició dels nostres clients quatre sistemes diferents que ens permeten actuar en pràcticament tots els rangs de diàmetres, des de 25 fins a 1.000 mil·límetres.

  Inspecció interior de canonades mitjançant càmera CCTV robotitzada.
  Elaboració d’informes.
  Diagnòstic i avaluació de l’estat de xarxes pluvials i residuals.
  Obturació de canonades i col·lectors.
  Segellat i impermeabilització de pous i arquetes.
  Rehabilitació de canonades sense obertura de rasa (packers i mànega PRFV). 

neida icona neteges industrials

NETEGES INDUSTRIALS

Neida serveis icona cubes

MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS D’EMMAGATZEMATGE D’HIDROCARBURS

Economia circular - Gestió de residus

GESTIÓ DE RESIDUS
ECONOMIA CIRCULAR